Ανοιχτή Επιστολή
 
 

Σύμφωνα με το βιβλίο της χρονιάς για τους αγώνες αυτοκινήτου 2007 της ΕΘΕΑ  ο κανονισμός υποβάλλεται στην ΕΘΕΑ /ΕΛΠΑ  για έγκριση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία ( Άρθρο 27-62-65)  Μη επιτρέποντος καμίας τροποποίησης μετά την έναρξη των εγγραφών εκτός εάν δοθεί ομόφωνη έγκριση από όλους τους μέχρι την στιγμή εκείνη εγγραφέντες … κλπ   ( Άρθρο 66)

Mercedes Benz Owners Club |© 2006 All rights reserved | Designed by Portofolio.gr | Produced by www.showbusiness.gr